برنامه خبری ۶۰ دقیقه چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

--:--
توافق تهران و بغداد؛ آیا ایران کردهای مخالف را از مرز دور خواهد کرد؟
13 Sep 2023 Other United Kingdom News

Other recent episodes