برنامه خبری ۶۰ دقیقه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۲

--:--
۷۰ سال پس از سرنگونی دولت مصدق، وزیر خارجه سابق بریتانیا گفته کشورش باید نقشش را بپذیرد
19 Aug 2023 Other United Kingdom News

Other recent episodes