برنامه خبری ۶۰ دقیقه یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

--:--
«مهندسی معکوس» تسلا؛ بلندپروازی در ساخت خودروی برقی یا رویایی آشفته؟
3 Sep 2023 Other United Kingdom News

Other recent episodes